Casa > Exposició > Contingut
Pneumàtics ponx perills al llarg de la gran?
Dec 31, 2016

Costat del pneumàtics fins

Quan vostè pren de la part local del costat pneumàtic, la línia del teló de pneumàtics a causa de l'impacte de forces externes, un nombre de desconnexió de cordó d'arrel pot, és molt perillós.

Còncava laterals de pneumàtic

Pneumàtics a vegades bandes direcció de radiació de costat per sag. Aquest és un producte de l'estructura interna, i hi ha sense problemes de seguretat, totalment en ús.