Casa > Exposició > Contingut
No hi ha cap necessitat de revisar constantment patró i traumàtic esquerda?
Dec 31, 2016

Resultarà en el fracàs del seu lesions i petites esquerdes, perquè si hi ha aquests casos, és recomanable que el reemplaçament pneumàtics tan aviat com sigui possible.

Cicatrius raons principals causant:

I obstacles en el camí i vorera de la carretera, col·lisió objecte

Cos estrany en pedra de sorra

A causa de la pressió de pneumàtics insuficient causada per l'excessiva flexió i extensió

Pressió dels pneumàtics és massa alt condueix a l'excessiva tensió

Principal causa de produir cruixit fina:

A causa de la pressió de pneumàtics insuficient causada per l'excessiva flexió i extensió

A causa de lesions i altre líders concentració local d'estrès

L'envelliment provocades per la radiació ultraviolada i calor

Yan Lu va portar a càrrega excessiva