Casa > Exposició > Contingut
Sobre pneumàtics pressió cal prestar atenció a?
Dec 31, 2016

Quan el pneumàtic és estàndard per maximitzar actuació, ha de mesurar la pressió dels pneumàtics sobre una base regular.

Quan la pressió dels pneumàtics és massa baix......

Pneumàtics rodant resistència, pèrdues energètiques condueix a augment de carburant.

Suport de càrrega del vehicle i controlar l'actuació.

No-normal el desgast dels pneumàtics i escurçar la vida de pneumàtics.

Risc d'accident.

Quan la pressió dels pneumàtics és massa alt......

Microordinador de paviment també tindrà un sentit distintiu de cops

Molt susceptible de NSIs.

Redueix la zona de contacte de la coberta i la calçada, augmentant la per frenar, plantegen un risc de seguretat